bg en

Дрон над лагуната

Дрон-Атанасовско езеро
20.04.2015
Демонстрационен полет на 19 април 2015 г. над Атанасовско езеро
 
Екипът на проект „Солта на живота“, LIFE+ направи демонстрация на пилотната за България технология за наблюдение и оценка от въздуха с използване на  дрон. С помощта на дрон ще се следи състоянието на лагуната Атанасовско езеро и ще може бързо да се получава информация при възникване на заплахи от различно естество – наводнения, разрушения на инфраструктурата, разоравания, замърсяване, масова смъртност при птици. А и ще се получават впечатляващи кадри и видеоклипове от въздуха, които ще служат за популяризиране на най-красивото природно чудо на Бургас!

На 19 април 2015 г. в 11.00 часа пред Укритието за наблюдение на птици (на изхода на Бургас, в посока Сарафово) нашият експерт Консервационни дейности – Спас Узунов успя да „вдигне“ дрона и да демонстрира как функционира тази технология, какъв потенциал има и как ще позволи да се оценят заплахите над езерото.

Дронът е безпилотен летателен апарат с дистанционно управление, който позволява бързо, евтино и безопасно събиране на данни с минимално присъствие при наблюденията. Закупен е по проекта на БФБ „Лагуна в окото на птица – еко дрон“, финансиран чрез Дарителската програма на Мото Пфое за опазване на природното и културно наследство за 2014 г.

Освен пускането на дрона, в района на Укритието същия ден организирахме „Лагуна клийн джамбуре“, за почистване от растителност и отпадъци със забавление на открито.