bg en

Древният човек и животните: първите домашни животни и влиянието на човека върху околната среда през праисторията.”

Древният човек и животните: първите домашни животни и влиянието на човека върху околната среда през праисторията.”
05.12.2014
Знаете ли какви животни са населявали нашите земи през праисторията? Какъв е произходът на първите домашни животни? Кога, къде и защо хората са започнали да ги отглеждат? Кои са дивите им предшественици и защо точно те са избрани? Как това променя живота на хората и на животните? По какъв начин това влияе на дивите животни и на околната среда като цяло? Тези и още отговори ще търсим тази седмица от Надежда Карастоянова –докторант по Археология към Националния природонаучен музей, която се занимава с изследване на животински останки от Неолита и Халколита (7000 – 3500 пр. Хр.)
Тема: “Древният човек и животните: първите домашни животни и влиянието на човека върху околната среда през праисторията.”
Дата и място: 10.12 (сряда), 18:30 ч. в зала 163, в Биологическия факултет
Курсът се подпомага от Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони” финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество.