bg en

Допитване до НПО, развиващи социално предприемачество

Природа в кутия
18.06.2021
Продължаваме да вярваме в променящата сила на труда с добавена стойност и не сме спрели да търсим най-актуалните и подходящи стратегии, с които да подкрепяме общността от социални предприятия, с която работим.

Ето защо ви каним да се включите в тази АНКЕТА и да споделите вашия опит и практика по темата, ако сте представител на гражданска органзиация, която развива социално предприемаческа дейност!

Допитването има за цел да събере актуална информация за състоянието и предизвикателствата пред граждански организации, които развиват социално предприемачески дейности, независимо от това кога са ги стартирали, както и пред кооперациите и специализираните предприятия на и за хора с увреждания.
 Събраните данни ще помогнат да се очертаят актуални тенденции в развитието на сектора и средата, които да бъдат взети предвид при извършване на оценката на въздействие на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика в края на 2021 г.

Допитването се инициира от група организации, за които развитието на средата за социално предприемачество е важно - Български център за нестопанско правоФондация "Светът на Мария"Каритас БългарияФондация "Свети Николай Чудотворец"Българска Фондация БиоразнообразиеФондация "Сингъл степ" и Фондация "Сошъл Фючър" в партньорство с Министерство на труда и социалната политика.

Призоваваме всеки желаещ да отдели време и да попълни анкетата с актуална информация и данни. Нека отговорите бъдат верни и коректни, за да може събраната информация да очертае реалната картина за състоянието на социално-предприемаческия сектор и да може проблемите, които той среща да бъдат взети предвид при оценката на въздействието на политиките по темата, Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика и свързаните с него правилници, методики и формуляри.

ПОПЪЛНЕТЕ АНКЕТАТА ТУК!