bg en

Долното течение на р. Дунав и дивите есетри

лекция
19.05.2014
Иван Христов е ръководител на програма "Води" във WWF Дунавско-Карпатска програма и ще разкаже какви са проблемите и перспективите пред тези древни видове на 21.05 (сряда) от 18:30 ч . в зала 163, в Биологически факултет на Софийски университет “Св. Климент Охридски”.

Темата тази седмица: ”Долното течение на р. Дунав и дивите есетри”

Курсът се осъществява чрез Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони” финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество.