bg en

Доброволческа акция „Окоси поляна – спаси орхидея“

Доброволческа акция „Окоси поляна – спаси орхидея“
19.08.2014
Българска Фондация Биоразнообразие има удоволствието да ви покани за участие в доброволческа акция „Окоси поляна – спаси орхидея“, която ще се проведе в близост до село Бучин проход, община Костинброд.
Ще може да разберете каква е връзката между косенето на ливада и съществуването на редки видове растения. Ще имате възможност да се забавлявате и да се раздвижите с вила в ръка, за да прогоните умората от дългите летни дни, прекарани на плажа или в планината :))
Кога:
Сряда - 27.08.2014 г. - часът на срещата за потегляне от София е 7:30 сутринта, а мястото на срещата е на адрес ул. Веслец 39-41, София – офисът на БФБ
Къде:
Местност „Брусо“ край село Бучин проход, община Костинброд
В какво ще участвате:
В рамките на един ден:
- благодарение на вашата активност и енергичност ще съберем предварително окосената трева от влажна ливада в близост до село Бучин проход;
- ще разберете защо косенето на трева (или пашата) в конкретна територия е важно за опазване и поддържане на биоразнообразието в нея и защо продължаването на прилагането на такъв тип дейности в определени райони подпомага опазването на определени растителни и животински видове в тях;
- ще се запознаете с района на защитена зона „Драгоман“ и ще научите интересни факти за биоразнообразието й.
Ако сте:
Енергичен и активен човек, който не се плаши от събирането и пренасянето на няколко купи прясно окосена трева; любознателен и искате да разберете каква е връзката между косенето на ливада и поддържането и опазването на характерното за нея биоразнообразие, то тази акция е за вас.
„Окоси поляна – спаси орхидея“ се нуждае от 8 човека, без значение от пол и възраст
Защо го правим:
През последните години БФБ работи за поддържането и опазването на влажните ливади край село Бучин проход, попадащи в защитена зона „Драгоман“- част от мрежата Натура 2000, част от най-новото Рамсарско място „Драгоман“ и част от Важно място за растенията „Чепън – Драгоман“. Част от дейностите на БФБ включват подпомагане на местните земеделски производители в прилагането на природосъобразни практики в района. Това е и една от целите на проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони” (2012-2016), който демонстрира връзката между запазването на природата и устойчивото ползване на природни ресурси и устойчивите местни практики.
В тази връзка бихме искали с ваша помощ да съберем и изнесем окосената, но неподходяща за фураж трева и с това да допринесем за опазването на редките видове растения, характерни за влажната ливада.
Какво осигуряваме:
- транспорт от София до ливадата и обратно
- обяд
- инструменти, необходими за събирането на тревата
Какво е необходимо да носите:
Желателно е да си носите дълъг панталон и по възможност гумени ботуши, слънцезащитен крем също би могъл да ви е от полза.
В случай, че искате да участвате, моля изпратете писмо на електронна поща:
Peter.todorov@biodiversity.bg (subject: Okosi poljana – spasi orhidea)
Местата са ограничени до 8 човека. Заявки за участие ще се приемат до 25.08.2014 г. включително.
Доброволческата акция е част от дейностите по проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони” (2012-2016), финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество. Повече за проекта може да откриете тук: http://forthenature.org/swissprogramme/2c