bg en

Доброволческа акция Да помогне на Чифлика 2 - The Sequel

Боженски чифлик
04.04.2016
След изключително успешна доброволческа акция “Да помогнем на Чифлика”, идва ред и на нейното естествено продължение „Да помогнем на Чифлика – част 2 “The Sequel“. Доброволческата акция се организирана от Българска фондация Биоразнообразие в рамките на проект „За Балкана и хората” и ще се проведе на 8, 9 и 10 април 2016 г.

Наш домакин отново са “Боженски чифлик”, село Съботковци, община Габрово
http://bozhenski-chiflik.com/ – инициатива на млади и ентусиазирани хора, ангажирани с мисията да популяризират и съхраняват българската природа и традиции.  Дейностите на Чифлика са свързани с развитието и предлагането на селски и еко туризъм, поддържане на ферма за крави и овце, пчелин и занаятчийско ателие. Предлага се традиционна българска кухня, базирана на екологично чисти продукти.
 
Каним за участие 4-ма силно мотивирани човека, които ще подготвят района на Чифлика за посрещане на гостите през новия сезон. Основната работа ще е физическа  и ще е свързана с почистване и помощни дейности по разширяването на Чифлика и подготовка на градинката около него. През целия престой ще имаме възможност да видим и научим много нови и интересни неща, свързани с дейностите на Чифлика и с неговите мотивирани стопани.
 
Осигуряваме нощувки за 8 и 9 април 2016, храна по време на доброволческата акция и покриване на пътни разходи. Поради ограничения брой участници в заявката за участие (на електронна поща: peter.todorov@biodiversity.bg) е нужно да се опише в кратък, свободен текст кое ви мотивира да участвате в акцията и защо това е важно за вас.
 
Местата са ограничени и заявки за участие ще се приемат до 5 април, 2016 г. включително. Одобрените кандидати ще получат потвърждение и допълнителна информация още на 6 април 2016 г.
 
Дейностите на Боженски чифлик са реален пример за успешен модел за устойчив туризъм и приходи от фермерски продукти. Доброволческата акция има за цел да подпомогне и популяризира работата на Чифлика, както и да демонстрира връзката между опазването на природата и устойчивото развитие на селските райони - основна цел на проект За Балкана и хората, който се изпълнява от БФБ в партньорство с още пет български и четири швейцарски партньори в девет зони от мрежата „Натура 2000“ в Западна и Централна Стара планина и се финансира от Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Повече за проекта на: http://forthenature.org/swissprogramme/2c