bg en

Дневник и Зелен Дневник

Дневник е една от малкото медии, които имат специален раздел, посветен на околната среда. Подсайтът им за околна среда и зелен бизнес “Зелен Дневник” винаги отразява коректно и професионално темите, свързани с опазването на околната среда, защита на защитените зони и територии, протести, акции и кампании на всякакви “зелени” теми. Материалите им се характеризират с коректно представяне на всички страни, познававане на детайлите и спецификата на темите, хронологично проследяване на събитията и сериозни и задълбочени анализи. Публикуват се и галерии от читатели, които възхваляват красотата на българските планини, море, призовават за защита на животните и др. Дневник е и медиен партньор на множество кампании за защита на природата.