bg en

Днес е Международния ден на биоразнообразието

Днес е Международния ден на биоразнообразието
22.05.2007
От средата на 1800 г. температурите в света се повишават средно с около 0.6°C , но през последния век:
- най-големия глетчър в света загуби 92 % от своята маса;
- морското ниво се покачи с 10 – 25 см;
- дебелината на арктическия лед е намаляла с 40 %.

Прогнозите са за повишаване на температурите от 1.4°C до 5.8°C до 2100 г., което ще доведе до:
- 210 милиона души в риск от малария;
- Над 3,1 милиарда души страдат от недостиг на вода;
- 50 милиона души ще гладуват.

Изменението на климата поставя нова сериозна заплаха пред биоразнообразието и причинява промяна на хабитатите, изменение на жизнения цикъл на организмите и развитие на нови физични белези у някои от тях.

Вече наблюдаваме някои застрашителни последствия:
- обезцветяването на коралите, причинено от повишаването на морската температура води до изчезване на коралови рифове между Австралия и Карибите.
- Някои видове птици променят ареала на разпространението си и има опасност съвсем скоро да изчезнат напълно, други увеличават периода на гнездене с 24 дни на всяко десетилетие в отговор на високите температури;
- Популацията на полярната мечка е под огромна заплаха, поради трудността на мечките да намират храна.