bg en

Днес е Деня на Земята - БФБ търси своите млади посланици за климата

poslanik
22.04.2020
На 22 април - Денят на Земята, Българска Фондация Биоразнообразие (БФБ) стартира кампания за намиране на „посланици за климата“ - млади хора, които ще изследват и популяризират взаимовръзките между климата, живота и условията на планетата Земя. Инициативата е част от най-новия проект на фондацията - „GameOn | Don’t let climate change end the game!”, чиято основна тема са климатичните промени.

Ние от БФБ търсим бъдещите учени, предприемачи и хора на изкуството между 18 и 35 години, които чрез своите иновативни идеи, научни изследвания и комуникационни проекти ще ни помогнат да информираме и ангажираме българското общество, да го подготвим за действие и заедно да поискаме по-устойчив бизнес и по-отговорни политики. Да се погрижим за нас и нашата природа.“ – споделя Йорданка Динева от БФБ, която е ръководител на GameOn проекта. Ако искате да станете посланик вижте видеото и научете подробностите.

Тази година темата за Деня на Земята в световен мащаб е именно климатичните действия. Огромното предизвикателство - но също така и огромните възможности за действие срещу изменението на климата определиха тази тема като най-належащата за 50-годишния юбилей на Деня. Хората вече правят промени в градоустройството и архитектурата, здравеопазването, земеделието, стопанисването на горите, търсят технологични и икономически решения.

С „GameOn” БФБ продължава активно да насочва общественото внимание към значими проблеми и техните потенциални решения с участието на всички заинтересовани. Целта е да се изследват екосистемните взаимовръзки и да се проучат възможностите за адаптация към настъпващите изменения като в същото време се акцентира на личната отговорност, колективните действия и политическите решения, които трябва да се предприемат, за намаляване на климатичните изменения.

Проектът събира опита на 10 партньори от 8 държави в проучване и опазване на биоразнообразието, информационно-образователни кампании и обществена ангажираност, в застъпничество и насърчаване на устойчиви политики за развитие, както и в подкрепа на едни от най-засегнатите от климатичните промени държави в Централна Америка.

Общите международни усилия ще бъдат насочени в научно аргументирана, емоционална и обърната към ЖИВОТА комуникационна кампания, обогатена от игрови подход, дигитални технологии и директна подкрепа за МЛАДИТЕ хора и техните ДЕЙСТВИЯ, ИДЕИ и ИЗСЛЕДВАНИЯ за КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ.
Проектът GameOn е финансиран от Програма DEAR на Европейската комисия  https://gameon.biodiversity.bg/
 
За повече информация: Александър Николов - Комуникационен експерт на проекта, БФБ - 0877770809 alex.nikolov@biodiversity.bg