bg en

Дивата котка - непознатият съсед

Дива котка
12.11.2013
Тази седмица, 13 ноември ( сряда) от 18:30ч. зала 163, в Биологически факултет на Софийски университет „св. Климент Охридски” ще ги говорим за един интересен и не толкова познат вид - Дивата котка.
Какви са проблемите, които срещат учените при нейното изследване, какво се случва с популацията през последните години? Кои са най-добрите практики, които се използват за нейното опазване в Европа и как те могат да се приложат на родна земя? Това са само част от въпросите, на които ще получим отговор.
Тема: Дивата котка- непознатият съсед
Лектор: д-р Диана Златанова: експерт - едри бозайници и преподавател в Биологически факултет на Софийски университет „св. Климент Охридски”