bg en

Дивата Индия на гости на Биологическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски"

03.12.2012

Намасте, приятели! Ако искате да разберете къде културният и природен туризъмвключително и т.нар. „birdwatching“е целенасочена държавна политика, къде оцелява последната популация на азиатски лъв в световен мащаб и защо въпреки глада и мизерията местните хора са вегетарианци. Заповядайте на:

05.12 (Сряда) в 18:30 ч., зала 163 в Биологически факултет на Софийски университет „св. Климент Охридски” на презентация на тема: "Дивата Индия - 1 част: Гуджарат"

Лектори:
доц. д-р Борис Николов - Ръководител на Българска орнитологическа централа към Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН
магистър еколог Ива Христова-Николова - оператор на свободна практика, специализира във филмирането на дива природа.