bg en

Дивата Ферма, разположена в с. Горно Поле, Източните Родопи - Награда на публиката

Дивата Ферма, разположена в с. Горно Поле, Източните Родопи
Вече 20 години подпомага опазването на биоразнообразието в Натура 2000 зона Маджарово. Поддържа над 3000 декара пасища и ливади в района чрез своите 700 крави от автохтонните породи късорого и сиво български говедо. Животните се отглеждат само екстензивно, като не се третират с ветеринарно-медицински продукти и раждат малките си в природата. Въпреки развитите инстинкти за оцеляване и силната имунна система, говедата често стават жертва на вълци или естествени заболявания (през 2013 г. загубите се изчисляват на 40 говеда, през 2014 г. до момента – на 25). Това е ключов хранителен ресурс за единствената в страната естествена популация на белоглавия лешояд и няколко двойки египетски лешояди. Отделно, Дивата ферма участва директно в природозащитни проекти като Лайф+ проекта „Помощ за египетския лешояд“ чрез допълнително подхранване и охрана на гнезда, широко комуникира важността от опазването на лешоядите и биоразнообразието като цяло, и подкрепя другите фермери от района.
За повече информация: http://bedandbirding-rhodopes.bg/