bg en

Дирекцията за национален строителен контрол заблуждава, че няма проблем със строежа на нов лифт в Национален парк Пирин

Пирин
12.08.2015
Коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България", чийто член и координатор е Българска Фондация Биоразнообразие, е изненадана от съобщение на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) по повод строителството на нов 6-седалков лифт в ски зона Банско, който не е включен в концесията и дори не е собственост на концесионера „Юлен“ АД. Национален парк Пирин е изключителна държавна собственост на всички български граждани.
 
МРРБ твърди, че „направена от Дирекцията за национален строителен контрол [ДНСК] служебна проверка е установила съответствие с плана за управление на парк „Пирин“ и действащия териториален устройствен план.“ 
 
Дали това е така? Странно е, че ДНСК не е установила ясните и скандални размнинавания между същестуващия 3-седалков лифт и новия 6-седалков, щом са проверявали документите, свързани с тях: 
 
Според концесията и действащия териториален устройствен план сервитутът на 3-седалковия лифт под връх Тодорка е 1,93 хектара или 19 300 кв.м. Дължината на лифта е 2141 м. (виж: https://www.facebook.com/forthenature.org/photos/pcb.889167111121042/889166244454462/?type=1&theater
 
Според становището на бившия екоминистър Станислав Анастасов (ДПС) от 2014 г., което разрешава строителството на 6-седалковия лифт и заради което тече проверка на прокуратурата, площта на сервитута на новия лифт е далеч по-голяма - 31 154 кв. м. Дължината на новия лифт е 2178 м. (виж:https://www.facebook.com/forthenature.org/photos/pcb.889167111121042/889166241121129/?type=1&theater) 
 
Никъде в Плана за управление на Национален парк Пирин не пише, че е допустимо строителството в зоната за туризъм. Това установява и Министерство на околната среда и водите (МОСВ) през 2011 г., когато отказва да разреши на „Юлен“ АД да построи нов, 6-седалков лифт под връх Тодорка. 
 
Никъде в Плана за управление на Национален парк Пирин и действащия териториален устройствен план не пише, че лифтът под връх Тодорка може да стане 6-седалков. 

Всичко това показва, че държавна институция като Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) не си е свършила работата. Причините за това може да са две – некомпетентност или опит да се прикрие нарушение на офшорна фирма и част от националния парк да се прехвърли завинаги на анонимни частни собственици. 
 
Коалицията "За да остане природа в България" настоява МРРБ да извърши проверка на дейността на ДНСК с участие на наши представители по случая със строящия се 6-седалков лифт Икрище-Тодорка. Ако се потвърдят посочените от природозащитниците данни, да се сезира прокуратурата и да се предприемат персонални промени в дирекцията. 
 
Коалицията "За да остане природа в България" отново предупреждава, че ако държавата откаже да спре далаверата на ДПС и престъпното заграбване на територии от Национален парк Пирин от офшорна компания, това ще прехвърли политическата отговорност за отказа от спазването на законите в Пирин от правителството на Орешарски върху настоящето правителство на Борисов.