bg en

Дирекцията на НП Централен Балкан

Централен Балкан
Тази година Централен Балкан празнува 25 години от създаването си. За тези години освен славата на най-голямата защитена територия, „гръбнакът на страната“ те успяха да се превърнат и в „гръбнака на управлението на защитените територии“. Това е дирекцията, която влага наистина сърце и мисъл в управлението на поверената им територия и която се отнася много сериозно към поддържането и развитието на екипа си. Дирекцията на Националния парк и тази година се включи и подкрепи с най-различни инициативи следните кампании и международни събития: Международен ден на биоразнообразието; Национална образователно-информационна кампания „Яко е да си еко“ ; Ден на Земята; Световен ден на водата; Световен ден на околната среда; Часът на Земята; Световен ден на влажните зони; Международна година на почвите и др.

Дирекцията на парка работи в активно сътрудничество с представители на природозащитни НПО, училища, екоклубове, сдружения, организира изложби, дискусии, като допринасят за повишаване на информираността на гражданите за биоразнообразието на територията на националния парк. Като партньори в събитията по проект „За Балкана и хората“ дирекцията на НП „Централен Балкан“ подпомага хармоничното съжителство между природата и бизнеса, чрез подкрепа за фермерството, опазване на високопланинските пасища, по-успешно прилагане на мярка „Пасторализъм“ и др.
 
За повече информация:
Изложба представя творби от Националния конкурс „Централен Балкан – с очите на младостта”
Отбелязваме Седмицата на гората
Отбелязваме Световния ден на водата
МС прие актуализирания План за управление на НП „Централен Балкан“
Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ обявява Национален конкурс на тема „Централен Балкан – с очите на младостта“ 2015
„Централен Балкан“ – в ЕкоАкадемията на ЕкоФест „Зелените идеи в действие"
Завърши публичната кампания в подкрепа на образованието „Централен Балкан – за нашите деца“