bg en

Димитър Василев – Велин - Награда на журито

Димитър Василев – Велин
Димитър Василев - Велин е един от доайените на природозащитното движение в България. Активната му работа по кампании започва през 1988 г. с кампания против тровенето на полевките. От тогава до ден днешен Велин е част от всички по-важни инициативи за опазване на дивата природа. Участието на Велин съчетава пряко експертно участие с екологични и енциклопедични експертни познания и изключително остра и решителна намеса в стратегическото планиране и тактическо провеждане на активни природозащитни действия. Велин е инициатор за създаването на редица утвърдени днес организации, сред които "Зелени Балкани" и "За Земята," и деен участник в работата на много коалиции за опазване на природата, биоразнообразието, но и против използването на замърсяващи технологии. Може би най-силна следа в природозащитното движение Велин оставя благодарение на уникалната си способност да вдъхновява и заразява млади и стари с идеите за върховенство на дивата природа, всеобхватна хармония между биологичните видове и хората, потребността от основаване на човешкото съществуване върху възобновяемата енергия на природата. Тези негови идеи, изразени по харизматичен и обаятелен начин привличат десетки към действията за опазване на дивата природа, много от тях напълно незапознати с тях до преди това и идващи от съвсем странични професионални поприща.
Забележителна е концептуалната иновативност, с която Велин успешно разпространява природозащитно мислене и начин на живот. Той сполучливо свързва с тях опита си във ветроходството, чрез което систематично обосновава взаимовръзката между човешкия дух и природа и неподвластната им сила на морето и природата. През 1994 г. създава ЕКО-КЛУБ 2000 като организация на еколози и ветроходци от всички социални слоеве и
професии. Клубът скоро придобива сериозна тежест, а лично Велин получава доверието на десетки експерти, държавни служители, журналисти и други, които с негова помощ реализират и подпомагат опазването на видовете. Велин води множество оперативните действия и кампании срещу нарастващия икономически натиск върху природата - от кампанията срещу деривация Джерман - Скакавица през 1994, през кампанията срещу дънното тралене в Черно море през 1999, до защитата на Пирин и Витоша от безогледно строителство на ски-съоръжения. Характерно за работата на Велин е аналитичното възприемане на природозащитното движение в по-широкия контекст на демокрацията и обществено-политическите процеси. Той е на барикадите за реформи и европейско бъдеще на България през 1990 и 1997 г., но не се колебае да се противопостави решително на действията на всяка администрация, независимо от политическата й окраска. Въз основа на тази визия Велин дава началото на работещи до днес изконно граждански структури като мрежата за насърчаване и набиране на доброволци сред младите хора и студентите CVS и гражданската информационна мрежа BlueLink.net, която обединява журналисти и IT специалисти. Като емблематично лице на демократичното и активно природозащитно гражанско общество той е арестуван през 2006 г. при опит да се възползва от легитимно полученото си право на участие във Висшия експертен съвет към МОСВ.
Принципната и солидно мотивирана позиция на Василев по всички въпроси, решавани от съвета, става причина за практическото му недопускане до работата му до ден днешен. С ясното съзнание, че за ефективно опазване на природата е нужна ефективно демократично и отворено към гражданите управление, през 2009 г. Велин става концептуален съучредител и на Зелените - млада политическа партия, превърнала опазването на природата в своя основна мисия. През последните години Димитър Василев - Велин се посвети на еко-центъра в с. Влахи, който се превърна в своеобразна обител за мислене и единение за много от водещите личности в опазването на биоразнообразието. Там, в бившето селско училище, те се срещат, обсъждат и премислят действията си, черпят опит и вдъхновение от Димитър Василев - Велин.