bg en

Димитър Куманов

Димитър
Димитър Куманов е мозъкът на операцията на Сдружение "Балканка" за запазване на българската природа и реки - чисти и живи. Той е един от най-активните членове на сдружението, организатор на кампаниите и всички дейности на „Балканка“. Отдаден на защитата на природата, той е и един от двигателите на борбата срещу изградените и предвидени за изграждане ВЕЦ. Автор е и на „Електронна карта на нарушенията на ВЕЦ-овете“.

Димитър Куманов подкрепя и борбата срещу Плана за управление на НП Пирин, в защита на Рила и др. Един от главните инициатори на подадените в Европейската комисия жалби заради нарушение на три водни директиви, свързани с ВЕЦ-ове по българските реки, заради които Европейската комисия стартира пилотна процедура.
 
Повече информация:
Димитър Куманов: В Плана за управление на Пирин имаше уникални глупости
Къде изчезнаха реките
http://balkanka.bg/
Изграждането на каскада от ВЕЦ-ове по Искър може да доведе до наводнения