bg en

Димитър Куманов

Димитър Куманов
Г-н Куманов е строителен инженер, който си е поставил за цел да спре престъпното изграждане на ВЕЦ в Република България. Един от създателите на сайта http://dams.reki.bg, г-н Куманов вече няколко години участва в редица форуми, пуска постоянно жалби до Басейновите дирекции, пише становища, организира срещи с всички заинтересовани страни, дава интервюта с една единствена цел – опазване на българските реки и изваждането наяве на престъпните деяния на малък кръг от хора, ощетяващи цялата държава и нейните граждани, вземащи им най-ценното – водата.

При своите участия г-н Куманов изключително аргументирано и еродирано разказва приказката за „Прокълнатите реки“. Последното по-значимо събитие в кампанията е написването на Жалба до ЕК свързана с описаните проблеми и придружена с голям брой доказателствени материали.

Наблюдение на действащите ВЕЦ/МВЕЦ в България