bg en

Десислава Алексова

Десислава Алексова
Десислава Алексова е голям приятел на гражданския сектор в България и по-специално на Коалиция „За да остане природа в България“. Подкрепяла е всички граждански акции на Коалицията чрез лично участие и чрез разпространяване на информация за съответните каузи. Използва всеки повод и личните си контакти да популялизира възможностите за устойчив туризъм (в тази сфера Деси е експерт и автор на редица научни разработки), проблеми с опазването на природата в конкретни места в България. Деси редовно представя Коалицията на различни форуми и изложения, участва във всички протести и учебни пътувания. Особено е ценна работата й със студенти като преподавател в МВБУ – редовно организира възможности за срещи на живо с експерти и организации и практическа работа на нейните студенти. Последният конкретен повод за тази номинация е подкрепата й за задвижването на сътрудничеството между Коалиция «За да остане природа в България» и Българска туристическа камара (БТК). Разширяването на партньорството на Коалицията с други сектори от обществената дейност е особено важно за постигане на нейните цели. Усилията й се увенчаха с подписването на Меморандум за сътрудничество за опазване на природното и културно наследство като основа за развитие на качествен туризъм, подписан от придозащитни, туристически и организации за опазване на културното наследство.