bg en

Десислава Алексова

Десислава
Десислава Алексова е главен асистент в Международно висше бизнес училище - Ботевград. Индивидуален член и експерт в Българска туристическа камара, СГС "Щастливеца" и участва активно в организацията и провеждането на пътуващите им университети. Член е и на Сдружение "На Ти с Природата", активен доброволец на СДП "Балкани".

Тя е и много голям приятел на гражданския сектор в България и по-специално на Коалиция „За да остане природа в България“. Подкрепяла е всички граждански акции на Коалицията чрез лично участие и чрез разпространяване на информация за съответните каузи. Използва всеки повод и личните си контакти да популялизира възможностите за устойчив туризъм, като едно от най-големите й постижения в тази посока беше активното й участие в организирането на партньорството с туристически организации и организации за опазване на културното наследство, чиято кулминация беше подписването на Меморандум за сътрудничество за опазване на природното и културно наследство, подписан на 17 ноември 2014-та година.

Благодарение на нейната помощ Българска туристическа камара изпрати попълнен въпросник в подкрепа на двете европейски директиви регламентиращи Натура 2000 и по този начин най-голямата браншова организация в туризма успя да застъпи изцяло за защитата на директивити пред Европейската комисия за значението на екологичната мрежа, включително за бизнеса.

Повече за Меморандума за сътрудничество
Д-р Десислава Алексова специално за Bulevard.bg