bg en

Десетокласничка от МГ-Пазарджик спечели "Натура 2000"

Десетокласничка от МГ-Пазарджик спечели "Натура 2000"
29.04.2008
Наградата за най-добре представило се училище спечели ОУ „Св. Патриарх Евтимий” – гр. Пещера. Отлично се представиха и ОУ „Неофит Рилски” и СОУ „Васил Левски” от гр. Велинград.

БФБ осигури много награди – грамоти, книги, плакати и др. за всички участници. РИОСВ Пазарджик също осигури интересни информационни материали за района на Пазарджик. Наградите бяха връчени от БФБ, РИОСВ – Пазарджик и РИО – Пазарджик. Състезанието бе посветено на Деня на Земята!

Използваме възможността да благодарим на преподавателите и директорите на училищата, ангажирали се с провеждането на състезанието и с подготовката на участниците! Изказваме специална благодарност на партньорите ни от РИОСВ – Пазарджик, РИО – Пазарджик и КРИБ Пазарджик, подкрепили инициативата и съдействали за успешното й провеждане!

Състезанието и всички награди за участниците са осигурени по проект “Устойчиво опазване на важно място за растенията Бесапарски ридове”.

Резултатите на всички участници може да изтеглите от раздела "За ученици и стденти"!