bg en

Денят на Земята с призив да опазим нашите видове

тракийско лале - сн. Борис Асьов
22.04.2019
Съкровищата на природата за нашата планета са милионите видове, които познаваме и обичаме, и още много други, които остава да бъдат открити. За съжаление, човешките същества безвъзвратно нарушават баланса на природата и в резултат на това светът е изправен пред най-мащабното изчезване на видове, след периода на измиране на динозаврите преди повече от 60 милиона години. Но за разлика от съдбата на динозаврите, бързото изчезване на вида в нашия свят днес е резултат от човешката дейност.

Безпрецедентното глобално унищожаване и бързото намаляване на популациите на растения и диви животни са пряко свързани с причините, предизвикани от човешката дейност: изменението на климата, обезлесяването, загубата на местообитания, разселване на чуждоземни видове, трафика и бракониерството, неустойчивото земеделие, замърсяването и пестицидите и др. чийто въздействия са много широки.

Ако не действаме сега, изчезването може да бъде най-трайното наследство на човечеството.

Ето някои кратки факти за настоящата вълна на изчезване на видове. Всички живи същества имат своя присъща стойност и всеки играе уникална роля в сложната мрежа на живота. Трябва да работим заедно, за да защитим застрашени и уязвими видове: пчели, коралови рифове, слонове, жирафи, насекоми, китове и др.

Добрата новина е, че степента на изчезване все още може да бъде забавена и много от нашите намаляващи, застрашени и уязвими видове все още могат да се възстановят, ако сега работим заедно, за да изградим общото глобално движение на потребителите, избирателите, педагозите, обществените лидери и учените. Но се изискват незабавни действия!

БФБ изцяло подкрепя Мрежата на Деня на Земята, която приканва хората да се присъединят към кампанията за защита на видовете. Целите на кампанията са:
• Обучение и повишаване на осведомеността относно ускоряването процеса на изчезване на хиляди видове и причините и последствията от това явление.
• Постигане на основни политически победи, които защитават широки групи от видове и техните местообитания.
• Изграждане и активиране на глобално движение, което обхваща природата и нейните ценности.
• Насърчаване на индивидуални действия като лично отношение към природата и видовете, отказ от отглеждане като домашни любимци, на видове застрашени от изчезване или с опасност от инвазиране (папагали, дневни и нощни грабливи птици, влечуги, земноводни и др), спиране на употребата на пестициди и хербициди, намаляване на използването на пластмаси за еднократна употреба, отказ от стимулиране на индустрията за ценни кожи и др.


ВИДОВЕТЕ ПО СВЕТА НАМАЛЯВАТ

Светът е изправен пред масово изчезване на видове. Всички видове бозайници, птици, влечуги, земноводни, членестоноги (насекоми и паякообразни), риби, ракообразни, корали и други животни и растения са намалели в много случаи в голяма част от териториите на разпространението си. Човешката цивилизация има отрицателно въздействие върху повечето живи същества с ежедневната си дейност, разхищението и неустойчиво ползване на природни ресурси, замърсяването и др.

Факт # 1 Ние сме в началото на най-големия период на изчезване на видовете през последните 60 милиона години. Обикновено между 1 и 5 вида изчезват годишно. Въпреки това учените изчисляват, че сега губим видове от 1000 до 10 000 пъти по-бързо от нормалните. Много видове ще изчезнат, преди да научим за тях или за ползите, които те носят на нашата планета. [1] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2702436/

Факт # 2 Ново проучване показва, че насекомите в Германия са намалели с над 75% през последните 28 години. Това е много тревожно: 80% от дивите растения разчитат на пчели и други насекоми за опрашване, а 60% от видовете птици разчитат на насекоми за храна. Човекът е напълно зависим от растенията за своята храна – директно или като храна на животните, с които се храни.
[2] https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0185809

Факт # 3 Унищожаването на местообитанията, експлоатацията и изменението на климата са причина за загубата на половината от популацията на дивите животни в света.
[3]https://www.nature.com/articles/nature22900

Факт # 4 Приматите, нашите най-близки родствени животни, са под изключителна заплаха. Близо 60% от световните 504 вида примати са застрашени от изчезване, а 75% от видовете примати са в тежък спад на популацията. [4]http://advances.sciencemag.org/content/3/1/e1600946.full

Факт # 5 В световен мащаб повече от 650 000 морски бозайници са уловени или сериозно ранени от риболовни уреди годишно. [5]https://academic.oup.com/jmammal/article/89/3/541/859978

Факт # 6 През последните 20 години бяха засегнати около 75% от всички зъбати видове китове, като делфини, морски свине, косатки и 65% от планктоноядните (баленови) китове - гърбат, син, кашалот, както и и 65% от видовете тюлени, заради прекомерен лов при риболовни операции в световен мащаб.
[6]https://www.int-res.com/articles/esr_oa/n020p071.pdf

Факт # 7 40% от световните видове птици са в упадък, а един на всеки 8 вида е застрашен от глобално изчезване. [7]https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/conl.12162

Факт # 8 Нашите големи котки, включително тигри, леопарди и гепарди, са в критичен упадък и много от тях ще изчезнат през следващото десетилетие. Котките на света се експлоатират за различни части на тялото и кожите си. Китай остава най-големият пазар в света за тези критично застрашени видове заедно с черния и белия носорог и други видове. [8]https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128022139000468

Факт # 9 Популациите на гущери са особено уязвими към изменението на климата. Неотдавнашно проучване предвижда, че ако сегашният спад на популациите от гущери продължи, 40% от всички видове гущери ще изчезнат до 2080 г. [9]http://science.sciencemag.org/content/328/5980/894

Факт # 10 Американският бизон някога е наброявал милиони индивиди и е пътувал от Аляска до Мексико. Сега те заемат по-малко от един процент от първоначалното си местообитание. Съществуващите им местообитания са толкова малки и строго контролирани, че оцелелите бизони днес са много по-малко от добитъка. [10]http://www.iucnredlist.org/details/2815/0
 

КАКВО СЕ СЛУЧВА С НАШИТЕ ВИДОВЕ И МЕСТООБИТАНИЯТА ИМ?

Няма съмнение, че голям брой животни и растения са изчезнали през последните векове поради човешката дейност, особено след индустриалната революция.  Броят на индивидите при растенията и животните [2] също е намалял - в много случаи тежко - засягайки генетичните вариации, биоразнообразието и екосистемите.

Навсякъде по света, областите, в които хората използват природни ресурси или се поддават на развитие, имат един и същ резултат: влошаваща се природна среда. В резултат на човешките действия екосистемите са изправени пред заплахи като нарушено възпроизводство и потребление; в днешния взаимосвързан свят, не е нужно много, за да се разберат тези неустойчиви сили. [3]

Това е тенденция, която не може да продължи. Ако екосистемите са прекалено изтощени и обеднени, тяхната способност да се запазят, да поддържат процесите в биосферта и нашия вид и да посрещнат човешките нужди, е драстично застрашена.

Много от нас са виждали изображения на диви прерии, покрити с огромни стада бизони, които вече не съществуват, многохилядни ята птици, събрани в блата и лагуни, които са намалели драстично, или красиви и внушителни животни като слонове, жирафи и китове, които в много случаи са в опасност да изчезнат.
Други хора са запазили спомени за по-малко внушителните животни, които въпреки това носят дълбоки емоции, като звук от хиляди жаби, които крякат среднощ, птици, които посещават дворна хранилка година след година или милиони прилепи, които летят до мястото си за почивка привечер. Други може би си спомнят, че когато пътуват с кола през провинцията, предното стъкло на колата им е покрито със стотици мъртви насекоми - сигнал за изобилие, което за съжаление сега почти не се случва.

Ако сте живели близо до океана или сте прекарали много време там, вероятно сте чували, че рибните запаси са спаднали драматично или сте чели истории за китове, делфини и други морски бозайници, намирани мъртви по плажовете [4] в голям брой.

През последните десетилетия научихме безброй истории за нови видове растения или животни, открити в тропическите гори по целия свят, което ни дава усещане за чудо и възможност. В същото време всяка година се унищожават милиони хектари естествени гори.

Нека проверим някои цифри: [5]
• Около една четвърт от кораловите рифове в света вече са повредени, а 75% от кораловите рифове в света са изложени на риск от местни и глобални напрежения [11].
• Изчислено е, че хората са засегнали 83% от земната повърхност на Земята, което се е отразило на много екосистеми, както и обхвата, в който са съществували определени видове диви животни. [12]

Понастоящем най-големите спадове в броя и видовото разнообразие на животните се случват в развиващите се страни с ниски доходи, отразявайки намаляването на дивата природа, което е станало при по-богатите нации много преди това. Последният вълк в Обединеното кралство е убит през 1680 г.[14] Например между 1990 г. и 2008 г. около една трета от продуктите, които причиняват обезлесяване - дървен материал, говеждо месо, палмово масло, и соя - са внесени в ЕС[15].

Научните среди и общностите дискутират, че вече сме изправени пред нов процес на масово изчезване, като тези, които светът е преживял през хилядолетията. Но дори и това да не е така, ние знаем, че хиляди видове са застрашени, а повечето сухоземна и морска флора и фауна се е сблъскала със значително намален численост.

Много видове вече са изчезнали и много други следват същия път. Както се съобщава от Световния съюз за опазване на природата (IUCN), има 849 вида, които са изчезнали в природата от 1500 г. насам. Най-удивително е, че този брой силно подценява хилядите видове, които изчезват преди учените да могат да ги идентифицират. [16] Най-тревожно е, че около 33% и 20% от земноводните и бозайниците са изложени на опасност да изчезнат през следващите десетилетия. [17]

Знаем, че някои хора твърдят, че видовете са изчезвали и преди и как сегашният спад е само част от естествен процес. Но това заключение е далеч от истината. Всички други процеси на глобално масово изчезване в историята на планетата са се случили заради катастрофално природно събитие. Те не са били резултат от човешка намеса, какъвто е случаят с настоящото масово изчезване. Според Питър Уорд от Университета на Вашингтон, това, което преживяваме днес, е поразително подобно на събитието, унищожило динозаврите отпреди 60 милиона години, когато една планета, която вече е била стресирана от внезапни промени в климата, е претърпяла масово изчезване от сблъсъци с астероиди. Това масово изчезване, което преживяваме се разгръща поради намесата на един единствен вид – човекът. Хората имат негативно влияние върху всички други видове.

Кризата с изчезването на морските видове не е толкова широко възприемана, колкото кризите в тропическите гори и други сухоземни биоми.[19] Не знаем колко вида са в океана, тъй като по-голямата част от морските видове не са открити. Затова не знаем колко са изчезнали или колко са в опасност да изчезнат.
Знаем, че прекомерният риболов е основна заплаха в световен мащаб. Настоящите оценки обхващат едва 20% от световните рибни запаси, така че истинското състояние на повечето от популациите на риба в света не е ясно. Въпреки това, последните открития показват, че тези ненаблюдавани запаси намаляват [20] и почти три четвърти от световните запаси, които се продават в търговския сектор, са прекомерно натоварени и изложени на риск.

Заедно с изчезването на видовете, опустошаването на генетично уникални популации и загубата на техните генетични вариации [21] водят до необратима загуба на биологично разнообразие. Доказателствата сочат към разгръщането на глобална трагедия с непредсказуеми последствия. [22]
 

КОИ СА ДВИЖЕЩИТЕ СИЛИ В ТОЗИ ПРОЦЕС НА ИЗЧЕЗВАНЕ?

Прекомерната експлоатация на видовете за човешка консумация, употреба, изработване на странични продукти или за спорт.[23]

Загуба на местообитания: [24]
  • Унищожаване на хабитатите: булдозер, който изкоренява дърветата е иконичното изображение на унищожаване на местообитанията. Други начини, по които хората директно унищожават местообитанията, са пресушаването на влажни зони, корекции на реки, разораване на пасища и коситба на ливадни местообитания, драгиране на морското дъно, огромни рудници за руди и въглища..
  • Фрагментация (разпокъсване) на местообитанията: Голяма част от останалите наземни местообитания на диви животни са били фрагментирани от пътища, урбанизация и друга инфраструктура. . Местообитанията на водни видове са фрагментирани от язовири и отклонения на водните течения. Тези фрагменти от местообитания може да не са големи или свързани достатъчно, за да поддържат видове, които се нуждаят от голяма територия, където могат да намерят приятели и храна. Също така, загубата и фрагментацията на местообитанията затруднява мигриращите видове да намерят места за почивка и хранене по техните миграционни маршрути.
  • Деградация (разрушаване) на местообитанията: Замърсяването, инвазивните видове и нарушаването на екосистемните процеси (като например промяната на интензивността на пожарите в една екосистема) са някои от начините, по които местообитанията могат да станат толкова деградирани, че вече не могат да поддържат местната дива природа.
Изменението на климата:
  • Тъй като изменението на климата променя температурните и метеорологичните условия, то оказва влияние и върху растенията и животните. Учените очакват, че броят и видовете, които определят биоразнообразието, ще намаляват значително, когато температурите продължат да нарастват. [25]
  • Изгарянето на изкопаеми горива за енергетика и животновъдство са два от най-големите участници в глобалното затопляне, наред с обезлесяването. Селскостопанските животни представляват между 14,5% и 18% от причинените от човека емисии на парникови газове [26]. Тези емисии идват от жизнената дейност и отпадъците на животните; производство на тор за фуражни култури; общи емисии, свързани с фермите и процеса на отглеждане на фуражни култури. [27] Според проучване, проведено от Института за изхранване на планетата, животинските отпадъци отделят метан и азотен оксид, парникови газове, които са много по-мощни от въглеродния диоксид. Тъй като хората увеличават нивото на доходите си, те консумират повече месо и млечни продукти. Населението на индустриалните страни консумира двойно повече месо от тези в развиващите се страни [28]. Световното производство на месо се е утроило през последните четири десетилетия и е нараснало с 20% само за последните десет години. Тази информация предполага, че трябва да намалим консумацията на месо и млечни продукти. "Привилегията, която имаме над тези животни, изглежда, сега идва с тежка цена за планетата[29]."
Разпространението на неместни видове по света; един единствен вид (човекът) превзема значителен процент от световното физическо пространство и производство; и човешките действия все повече насочват еволюцията[30].
  • Първият фактор е известен още като глобалната хомогенизация на флората и фауната. Биотичната хомогенизация [31] е нововъзникваща, но вече широко разпространена заплаха в продължаващата криза на биологичното разнообразие. Първоначално еколозите определят биотичната хомогенизация като замяна на местни видове с екзотични или въведени видове, но сега това явление е по-широко признато, тъй като процесът, чрез който екосистемите губят своята биологична уникалност и еднородност нараства[32]. Тъй като глобалният транспорт става по-бърз и по-интензивен, неизбежно е смесването на видове да се увеличи. Когато изчезнат уникалната местна флора или фауна, те често се заменят с вече широко разпространена флора или фауна, която е по-адаптирана да понася човешките дейности. Този процес засяга всички аспекти на нашия естествен свят. Например, ние отглеждаме едни и същи култури навсякъде по света за сметка на местните сортове, които в много случаи изчезват. Въвеждаме животни на места, където те не съществуват, и често нямат естествени врагове, пренасящи смъртоносни болести, като плъховете, въведени на Галапагоските острови; или унищожаващи други видове, които не могат да се защитят от новия хищник, като например в Гуам, където през годините десет от дванадесетте оригинални горски вида птици са изгубени поради въвеждането на кафявата дървесна змия. Биологичната хомогенизация се квалифицира като глобална екологична катастрофа. Земята никога не е била свидетел на такава широка и пълна реорганизация на разпространението на видовете, при която животни и растения са били пренесени в световен мащаб от едно място на друго.
  • През последните няколко века хората са се превърнали в най-висшия хищник не само на сушата, но и на морето. По този начин човечеството започна да използва 25-40% от нетната първична продукция на планетата за своя собствена консумация. [34] Като продължаваме да разширяваме използването на земя и ресурси, капацитетът на видовете да оцеляват постоянно намалява.
  • Човечеството се е превърнало в масивна сила в управлението на еволюцията. Това е най-очевидно в опитомяването на животните и отглеждането на култури в продължение на хиляди години. Но хората насочват еволюцията и по много други начини, манипулирайки геноми чрез изкуствен подбор и молекулярни техники, и индиректно чрез управление на екосистемите и популациите, за да ги опазят, казва Ерли Елис, експерт по антропоцена с Университета на Мериленд. Той добавя, че дори опазването на природата и видовете оказва влияние върху еволюцията [35].
Друго: В някои страни по света са въведени политики, които са довели до изчезване или на прага на изчезването на специфични видове, например големите хищници в САЩ и Европа. Също така, химическите продукти, свързани със селското стопанство или други производствени процеси, са засегнали много видове, като пчели и други опрашители и водни организми.

Източници  Текстът е преведен от Earth Day 2019  и адаптиран от нашите експерти Биоразнообразие.