bg en

Ден на Жабешкото блато в Ботевград

жабите на Камен Бакърджиев
22.03.2018
Денят на Жабешкото блато е посветен по случай 50 годишнината от първото документиране на уникалната в световен мащаб миграция на планинска жаба /Rana temporaria/ в ЗМ „Мухалница“. Проучено е, че всяка година, при първите затопляния в края на зимата, всички полово зрели планински жаби зимуващи в потоците на северния склон на планината Било (между 900 –1250 м.н.в.), се насочват към равнината, като за няколко дни преодоляват разстояние между 6-10 км.

Събитието включва целодневни игри с професионални аниматори за деца наразлични възрасти; разходка до Жабешкото блато с професионален гид за разпознаване на видовете, презентация за Жабешкото блато в Историческия музей - Ботевград, фотоконкурс за деца и изложба на детски рисунки, посветени на Жабешкото блато.

Програма на събитието:

10:00ч. Събиране на детската група пред зала „Арена Ботевград“ за разходка до Жабешкото блато с Емилия Вачева, Национален природонаучен музей при БАН
11:30 – 12.30ч. Образователни игри за деца със Силвия и Симеон Арангелови; Викторина с награди зала „Арена Ботевград“
13:00 – 13:15ч. Приветствие от г-н Иван Гавалюгов, кмет на община Ботевград зала „Орханиец“ на Историческия музей Ботевград
13:15 – 14.00ч. Презентация за Жабешкото блато от д-р Владимир Бешков и Емилия Вачева, докторант в Националния природонаучен музей при БАН Исторически музей Ботевград, зала „Орханиец“
14:30 – 16:30ч. Образователни игри за ученици със Силвия и Симеон Арангелови; Викторина с награди зала „Арена Ботевград“
15:30 – 16:30ч. Разходка за ученици до Жабешкото блато за определяне на видове жаби с Емилия Вачева, НПМ-БАН