bg en

Дело във ВАС решава дали проекта на Макси 1 АД в Карадере трябва да преминава екологична оценка

Карадере
09.10.2015
На 07.10.2015 се състоя заседание на Върховния административен съд (ВАС) по административно дело № 4406/2015, заведено след обжалване на инвеститора Макси 1 – АД срещу решение на Бургаския административен съд по дело № 2271/2014 г. Чрез делото в Бургас Макси 1 АД иска Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) Бургас да отмени решението си, че инвестиционния проект за изграждане къмпинг подлежи на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС). Жалбата на Макси 1 обаче е отхвърлена и те обжалват пред по-горна инстанция.

По време на делото Българска фондация Биоразнообразие и Българско дружество за защита на птиците бяха конституирани като заинтересовани страни. Двете организации подадоха жалби срещу решение № БС-78/2014 г. на РИОСВ Бургас и вследствие на подадените аргументи РИОСВ-Бургас отменя своето решение № БС-78/2014 г., с което се дава зелена светлина на проекта и връща проекта на етап „уведомяване на компетентния орган по околна среда и засегнатото население“ (решение 110/15.10.2014).
 
Министерство на околната среда и водите извършва проверка за начина, по който е било взето първоначалното решение на РИОСВ-Бургас. Изводите от доклада показват множество нарушения сред които пренебрегване на становища на Басейнова дирекция – гр. Варна и и Регионална здравна инспекция относно необходимостта да се извърши ОВОС и при укриване на информация от служителите и директора на РИОСВ.
 
Според адвокатите на Макси 1 АД проектът се отнася до минимална част от защитените зони в Карадере. При извършване на екологична оценка обаче следва да се оцени процентът на въздействие не върху територията на цялата зона, а върху конкретно местообитание или популация на вид, която ще бъде засегната. Следва да се оцени също ефекта от пускането в експлоатация на обекта (т.е. въздействието на изграждане на инфраструктура като пътища, пребиваването на туристи и т.н.) като според Прокурора по делото не е отчетен кумулативния ефект от застрояването на местността. Макси 1 АД също разглеждат легитимността на подписалите жалбите организации, сезирали РИОСВ Бургас, но Прокурорът по делото и РИОСВ Бургас защитават тезата, че документацията на НПО е надлежна. Към този момент прокурорът поддържа решението на първа инстанция – Административен съд, гр. Бургас, който отхвърли жалбата на инвеститора Макси 1.
 
Делото е насрочено директно за решение. Българска фондация Биоразнообразие и Българско дружество за защита на птиците ще внесат писмена аргументация, въпреки странния факт, че не е насрочено ново заседание по делото, на което всички конституциирани страни да имат възможност за представяне на доказателства по делото. Това на практика означава, че няма официален срок за подаване на аргументи на две от страните по делото. От решението на ВАС зависи на дали строителството на терен ще започне. От гражданска инициатива „Да спасим Карадере“ изразиха предварително притеснение, че съставът, който гледа делото, е добре познат с решения, о(т)съждащи природата и изразиха съмнения в случайността на насрочването на съдиите.
 
Да спасим Карадере е една от инициативите, наградени в рамките на конкурс за гражданска активност „Участие за природа“, организиран от Българска фондация Биоразнообразие с финансиране от Програмата за подкрепа на НПО чрез Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство. Инициативата наскоро беше наградена и от Програма достъп до информация със „Златен ключ“ за принос в областта на свободата на информация по случай Международния ден на правото да знам.

Повече информация за инвестиционните проекти в Карадере:
http://forthenature.org/cases/13