bg en

Да превърнем Желязната завеса в Зелен пояс на Балканите

Да превърнем Желязната завеса в Зелен пояс на Балканите
27.10.2008
Един от основните въпроси, обсъждани по време на срещата, беше откриване на бъдещи възможности за сътрудничество между отделните партньори от инициативата. Наред с това участниците в срещата имаха възможност да се запознаят с опита, придобит от техни колеги, от момента на стартирането на инициативата преди пет години в района на Югоизточна Европа, както и да обсъдят разработването на бъдещи проекти и обмяна на практики, които вече са били провеждани в различни райони на Зеления пояс.
На срещата присъстваха над 50 представители на държави от Югоизточна Европа. Освен дългогодишни участници в иницативата, на срещата присъстваха и нови представители от Турция, България, Македония и Гърция. Участниците в срещата, посетиха един от успешните примери за трансгранично сътрудничество в областта на опазване на природата и регионалното развитие на границата между България, Гърция и Македония.