bg en

ДГС – Кости за производството на мед и други пчелни продукти

Кости
ДГС – Кости е добър пример за насърчаване алтернативното ползване на горите, а именно не само за производство на дървесина, а и на недървесни продукти. Горското стопанство в с. Кости стопанисва 130 кошера, разположени в открити горски пространства, използвайки даденостите на странджанската гора и от скоро разви нови производства на восъчни основи от собствен восък (необходимо изискване при биопчеларството) и на пчелен прашец. Това е един от подходите за разнообразяване източниците на доходи на горските стопанства и промяна на начина на стопанисване на горите.

Повече информация:
ДГС Кости - горски дейности и производство на мед
Странджанският манов мед се представя на кулинарното изложение в Торино