bg en

Д-р инж. Александър Дунчев

Дунчев
Александър Дунчев е номиниран и награждаван в нашата категория Активист за природата заради своята неуморна борба за спасяването на горите на България. Борба, която той продължи със същия ентусиазъм и решителност и като директор на Изпълнителната агенция по горите, назначен на 19 май 2021 година. Като шеф на ИАГ Александър Дунчев организира безброй проверки на горски и ловни стопанства, безмилостно разкри схеми на нагласени търгове за дърводобив и дървесина; изправи се срещу неправомерни уволнения на неудобни в горския сектор и срещу злоупотреби в частен интерес в ловните стопанства. Сред решенията, които той предприе като промени в ИАГ са още: да бъдат въведени изисквания за по-висок образователен ценз и да се гарантира по-добро заплащане, което да привлече, мотивира и задържи по-квалифицираните и добросъвестни служители; изготвени критерии за оценка на работата на горските инспектори, които включват нивото на компетентност, броя направени проверки и актове, както и предотвратените нарушения в горските територии; търсене на отговорност при проверките на терен не само от преките изпълнители – секачи или шофьори, но и от отговорните длъжностни лица – горски стопани, лицензирани лесовъди и собственици на дърводобивни и дървопреработвателни фирми и др. Той продължи и призивът си за засилен публичен контрол към институцията, защото "Ако няма публичен контрол, частниците в горите се превръщат във феодали".

За повече информация:
Имаме човек в... Агенция по горите!
Александър Дунчев: Ако няма публичен контрол, частниците в горите се превръщат във феодали
Ще има ли контрол в горските стопанства?