bg en

Член на екипа на БФБ отличен в Нощта на музея

22.05.2012
БФБ и РИМ-Благоевград си сътрудничат вече много години при осъществяването на редица инициативи – ученическото състезание Натура 2000, организиране на изложби, провеждане на образователни беседи и лекции. Тази година в рамките на проект „Транс-гранични екологични информационни „клетки” в общините Доксато и Баните, с приноса на Българска Фондация Биоразнообразие” предстои да бъде изградена стая за виртуална реалност, където с помощта на новите технологии децата да стават по-съпричастни към опазването на природата. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавните бюджети на Република Гърция и Република България чрез Оперативна програма „Европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013 г.”

Убедени сме, че подобни добри партньорства допринасят за опазването на традициите и неповторимата природа в нашата страна.

Повече информация в сайта на РИМ Благоевград – раздел Новини