bg en

Честит празник - днес е международния ден на биоразнообразието!

22.05.2012

Предизвикателствата пред морското биоразнообразие са безпрецедентни. Животът в океаните е под сериозна заплаха. Непрекъснатото увеличаване на човешкото въздействие в крайбрежните райони унищожава над 65% от влажните зони, влошава качеството на водата и ускорява инвазията на някои видове. Смята се, че светът действително е загубил 19% от оригиналния размер на кораловите рифове и 35% са сериозно заплашени със загуба в рамките на следващото десетилетие. Около 80% от морските рибни запаси в света се използват изцяло или прекомерно.
Тези предизвикателства са неизвестни на широката общественост, затова Секретариатът на Конвенцията на Обединените нации за биологичното разнообразие обяви за тема на Международния ден на биологичното разнообразие „Морското и крайбрежно биоразнообразие".
Океанът заема 71% от площта на повърхността на земното кълбо, и представлява над 90% от обитаемото пространство на планетата. Чудно е как може да се нарича Земя тази планета, която е почти изцяло покрита с вода. Океанът е място за живот на синия кит, най-голямото животно живяло някога на Земята, както и на милиарди от най-миниатюрните: в морето има повече микроорганизми, отколкото звезди във Вселената.
От пясъчните брегове до най-тъмните дълбини на морето, океана и бреговете поддържат богатата палитра на живота - от полярните мечки, които обитават полярния лед на Арктика, до миниатюрни фотосинтезиращи растения - фитопланктон, които осигуряват 50% от всичкия кислород на Земята.
Хората са живели близо до океана в продължение на хиляди години, и днес около 41% от населението на света живее на до 100 км от крайбрежието. Моретата и океаните винаги са били източник на препитаване за хората и само чрез рибарството се осигуряват над 15% на хранителния прием на животински протеини.
Но въпреки, че човечеството често се е възползвало от щедростта на океана и дивата природа, те обратно не винаги са се радвали на положителното внимание на човека. Много видове са изчезнали, други като най-големите китове, са били обект на безогледен и жесток улов. Търговската свръхексплоатация на световните рибни запаси е толкова голяма, че днес се счита, че до 13 процента от световния риболов „се е сринал”.

Какво е положението у нас при нашето любимо Черно море?
Морето е приемник на всичко, което се случва на сушата. Понякога показва каква стихия е и нанася големи щети (справка – този февруари, когато огромните морски вълни нанесоха големи поражения на инфраструктурата по Южното Черноморие). Но като цяло осигурява поминъка на над 80 % от хората, които живеят в крайбрежните градове и села. Привлича туристи от България и цяла Европа, осигурява транспортна връзка с целия свят, храни рибарите и техните семейства, предлага възможност за спорт и забавление и е извор на вдъхновение за всеки артист или човек, който има усеща морския ритъм в себе си.

Как му се отблагодаряваме ние обаче?
Ценните от стопанска гледна точка видове риби са изловени почти изцяло. Сериозна заслуга за част от проблемите на нашето море има незаконното интензивно дънно тралене, което унищожава популациите на много дънни видове и трайно уврежда местообитанията им.
Липсата на пречиствателни съоръжения на много от курортите и населените места по крайбрежието ни замърсяват трайно и често непоправимо морските води и променят условията, в които живеят морските обитатели, а и летуващите, които се къпят в морето.
Все по-силно се усеща липсата на Национална схема за устройство на Черноморското крайбрежие и въпреки, че Закона за Черноморското крайбрежие е в сила от 2008 (след много години отлагане) и правителството има желание да се поставят ясни правила, кметовете по Крайбрежните общини не са готови да приемат така исканите и от гражданите на страната промени, които ще прекратят застрояването на 100 метровата ивица (там където все още е останало незастроено парче), която осигурява връзката на морето и крайбрежието, свободен достъп на хората до брега и възможност за наслада от красивия пейзаж (без бетон).

Но има надежда. Навсякъде по света, видове и популации се възстановяват с усилията и активната намеса от местните хора и правителствата; големи площи се обявяват за защитени територии (за съжаление не достатъчно в България). Но важно е всички да работят заедно за опазване на биологичното разнообразие, което живее в океана, заради неговата ценност и за ползите, които носи на хората по целия свят.