bg en

Червения лист на IUCN

19.08.2009
Представяме ви поредната актуализация на Червения лист на IUCN за България,
подготвен по материали на Световния съюз за защита на природата (IUCN).
Има серия от интересни промени:
- вследствие на таксономични промени при рибите са се появили няколко локални ендемита с висок консервационен статус;
- мечката е вече със статут уязвим поради проблеми със средиземноморската популация.

Повече инфо по темата може да научите от уеб сайта на IUCN www.iucnredlist.org