bg en

Българска фондация Биоразнообразие започва проект за проучване възможностите за възстановяване на благородния елен, елена лопатар и дивата коза в Южен Пирин и Славянка

сърне
18.11.2019
Българска фондация Биоразнообразие започва проект за проучване на възможностите за възстановяване на благородния елен, елена лопатар и дивата коза в Южен Пирин и Славянка. Проектът е с наименование „Оценка и управление на видове от фауната за опазване на биоразнообразието в трансграничните планински райони на България и Гърция“ и кратко име BIO-INNOVAТE. Той се изпълнява в партньорство с общините Гоце Делчев и Просочани, а водещ партньор е Солунският университет „Аристотел“ (AUTH).
 
Проектът има за основна цел да демонстрира възможността за хармонично съществуване между устойчиво животновъдство/ловно стопанство и опазването на природата в района на общините Гоце Делчев и Просочани. Както и към повишаване на съпричастността на обществеността към опазването на природното наследство чрез популяризиране на информационни и туристически дейности, свързани с богатото биоразнообразие в региона.
 
Дейностите на Българска фондация Биоразнообразие са свързани основно с идентифицирането на заинтересованите страни от възстановяването на видовете благороден елен, елена лопатар и дивата коза и разработването на съвместна програма за изкуствена реаклиматизация (на благороден елен и елен лопатар) и за подкрепа на естествените процеси на възстановяване (на дивата коза). Програмата ще представлява първата крачка към евентуалното успешно възстановяване на трите вида в Южен Пирин и Славянка.
 
В миналото еленът лопатар е бил широко разпространен в южните части на Балканския полуостров. Той е бил изобразен на няколко тракийски съкровища като Панагюрското и Луковитското, а негови костни останки са намирани в почти всички български праисторически населени места. Като любим ловен вид за царе и феодали е бил многократно изкуствено разселван и периодично изтребван при войни и династични безвластия до окончателното му унищожаване. През миналия век видът е възстановен, но едва в няколко ловни стопанства в България, като най-многобройната дива популация се намира в Източните Родопи.
 
Благородният елен също е бил любим ловен обект на всички обитатели на българските земи. Той е рисуван често по тракийски гробници, римски мозайки и опазван в ловни паркове на османските феодали в Югозападна България. Но с появата на нарезното оръжие е изтребен от голяма част от своя ареал.
 
Видът е възстановен отново след средата на XX век в Югозападна България, но отново е почти изтребен през последното му десетилетие заради бракониерството. Това е и единственият сериозен проблем, който спира възстановяването на вида в района.
 
Дивата коза е оцеляла на територията на Национален парк Пирин, който заема северните части на района. В миналото е била много по-широко разпространена. Има естествен процес на разселване на животни от НП Пирин към Южен Пирин, Славянка и долината на р. Места, но бракониерството е заплаха и за нея и причинява сериозни проблеми за възстановяването на вида.
 
Проектът BIO-INNOVATE ще се изпълнява в продължение на две години и е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавните бюджети на Република Гърция и Република България чрез Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A „Гърция-България 2014-2020“