bg en

Българска фондация Биоразнообразие представи своята работа по проект „За балкана и хората“ на международна среща в Германия

Германия
12.12.2015
Представител на Българска фондация Биоразнообразие взе участие в международната работна среща „Управление на тревни местообитания в Алпийския биогеографски район“, в германският град Лауфен, в периода 11-13 декември 2015 г.
 
В събитието се включиха 58 експерти и научни работници в сферата на управлението на планинските тревни местообитания от 16 европейски страни. Бяха обсъждани теми свързани с управлението на пасищата в Алпийския биогеографски район в Европа и извън границите на континента.
 
Сред основните цели на срещата бяха създаване на експертна мрежа за обмяна на информация и добри практики, както и идентифициране предизвикателствата, проблемите и конкретни решения за опазване на  планинските тревните местообитания.
 
Владимир Милушев представи работата на Българска фондация Биоразнообразие по разработване на Стратегически план за управление на планинските пасища на територията на Национален парк „Централен Балкан“ и резултатите от проучването „Oценка на влиянието на пашата, свързана с изпълнението на агроекологичната подмярка „Традиционни практики за сезонна паша (Пасторализъм)“ върху природните местообитания на територията на Национален парк „Централен Балкан”.
 
Участието в международната работна среща „Управление на тревни местообитания в Алпийския биогеографски район“ е част от изпълнението на дейност „Подобряване на управлението на планинските пасища в Национален парк „Централен Балкан” по проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони”, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи.