bg en

България внесе в ЮНЕСКО номинации за 4 биосферни резервата

11.10.2016
Националният комитет по Програмата „Човекът и биосферата” на ЮНЕСКО одобри номинациите за обявяване на биосферните резервати „Централен Балкан“, „Червената стена“ „Узунбуджак“ и „Сребърна“ и ги внесе в Секретариата на Програмата.
 
Това стана възможно благодарение на желанието и активното участие в процеса на общините Карлово, Троян, Асеновград, Силистра, Севлиево, Малко Търново, Антон и Павел баня, местни заинтересовани организации и граждани, РИОСВ-Пловдив, Русе и Бургас, Дирекция НП Централен Балкан, подкрепата на МОСВ и ИАГ и работата на екипа на Българска фондация Биоразнообразие и Асоциация на парковете в България.
Финансирането беше осигурено от ПУДООС и проект „За Балкана и хората“ на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.
 
В ЮНЕСКО е представена и пътна карта, очертаваща рамката за развитие на мрежата от биосферни резервати у нас и присъединяването им към световната мрежа.
 
Кандидатстването е първият етап от превръщането на тези райони в устойчиви модели, в които опазването на природата се съчетава с местното социално-икономическо развитие.
 
Ефективното управление и функционирането на биосферните резервати предполага участие на всички заинтересовани страни затова се надяваме създаденото успешно сътрудничество между представители на НПО, министерство и общини да продължи и през следващите етапи.