bg en

Бъдещето на изкуствените рифове в Черно море бе обсъдено на втора работна среща в Констанца

кръгла маса в Констанца, Румъния
23.05.2013

В периода 20-22 май в Констанца, Румъния, се проведе втората кръгла маса по проект „Изследване и възстановяване на основните филтратори на морето – РИФОВЕ“ по Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черноморски басейн 2007-2013“ финансирана от ЕС.
По време на срещата бе направен преглед на практиките за управление и мониторинг заедно с административните процедури, свързани с поставянето, оценка на въздействието и стопанисване на изкуствените рифове в Черно море в страните партньори по проекта - България, Украйна, Румъния, Грузия и Турция.
Учени, юристи и представители на обществени организации обмениха информация и обсъдиха предложения за Програма за рифовете в Черно море и План за действие за изкуствените рифове, като инструменти за управление и наблюдение на разполагането на изкуствени рифове, нужните мерки за подкрепа, както и създаването на съвместни контакти и взаимодействие между заинтересованите страни от Черноморския басейн.
Партньори по проект „РИФОВЕ“ са: Българска Фондация Биоразнообразие - клон Калиакра, румънската НПО Маре Нострум - Констанца, Грузинския държавен университет „ИЛИА“ –Тбилиси и Турския черноморски технически университет - Трабзон, както и домакина на кръглата маса - Одеския клон на Института за биология на южните морета.
„Изследване и възстановяване на основните филтратори на морето – РИФОВЕ“ е международен пилотен проект, насочен към научното изследване на екологичното въздействие на изкуствените рифове в Черно море. Общият бюджет на проекта е 627 650 евро, от които общия размер на гранта е 564 885 евро, осигурени от ЕС чрез Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2007-2013“.
Проект „РИФОВЕ“ се изпълнява вече една година и до момента в рамките на неговото изпълнение са организирани международни събития в с. Българево – България, в Одеса – Украйна и в Констанца – Румъния. В рамките на проекта за първи път е подготвен юридически доклад, обобщаващ и анализиращ законодателната и институционална рамка на практиката за поставяне на изкуствени рифове в черноморските страни-партньори.