bg en

Бургаският съд отложи делото за разрешителните за строеж на огради в Карадере

Карадере
27.10.2015
След добрите новини за спечеленото дело във Върховен административен съд (ВАС), с което съдът окончателно реши, че инвеститорът на т.нар. "луксозен къмпинг" на Карадере Макси 1 АД не може да строи без ОВОС, на 26 октомври се състоя заседание на Бургаски административен съд по още едно дело, свързано с разрешенията за строеж в местността. Делото оспорва издадени разрешителни за строеж на двуметрови поцинковани огради в имотите на Макси.

Заинтересовани страни са Добромир Добринов, представител на гражданска група "Да спасим Карадере" и фондация Блулинк. Те обжалват решението на РИОСВ-Бургас, която е съгласувала с писмо от 29 май м.г инвестиционното предложение за изграждане на огради на "БСПФ ПРОДЖЕКТ 1" ЕАД, тогавашен собственик на имотите в Карадере, да ги огради с поцинковани колони с височина 2 м и плетена поцинкова мрежа с височина 1,80 м. В жалбата се посочва, че в хода на процедурата и 6 дни преди шефът на РИОСВ-Бургас да подпише, собственикът с инвестиционното предложение е продал имотите на друга фирма - сегашния собственик "Макси I" АД. Разрешителните за изграждане на огради, 18 на брой, са последните останали в сила разрешителни за строеж в местността Карадере.
 
Макси закупува 165 дка в Карадере срещу 1.66 млн. или 10 лв. на кв.м. според статия на в-к Капитал и справка в имотния регистър. Земите са собственост на офшорната фирма „БСПФ Проджект” от групата на Мадара Юръп. На практика, офшорната фирма продава имота с над 90% загуба. Обяснението за ниската цена е, че фондът прекратява дейността си в България, а земите са земеделски.
 
Това обаче не отговаря на истината, тъй като справки в търговския регистър показват, че през 2014 година БСПФ не само не напуска страната, но и увеличава капитала си с 19 млн. лева. Преди да бъде сключена сделката за земеделските земи БСПФ подава документи в РИОСВ-Бургас, за да съгласува разрешителни за строеж на огради на терени, които няколко седмици по-късно продава на Макси 1.
 
Документите към РИОСВ-Бургас са подписани от изпълнителния директор на Макси Николай Ранчев и от изпълнителния директор на БСПФ Ирена Комитова. Земите с издадените разрешителни за строеж са включени в бъдещия проект за изграждане на къмпинг. Макси подава напълно готов проект за изграждане на къмпинг в РИОСВ-Бургас месец след като купува земите.
 
Бургаският административен съд прие аргументите на гражданска група Да Спасим Карадере и фондация Блулинк. Съдът задължи фирма „БСПФ ПРОДЖЕКТ 1"да представи нотариалния акт, с който са продали на Макси 1 земите. Делото беше отложено за 08.02.2016 година, когато ще продължи разглеждането на аргументите на двете страни.
 
Българска фондация Биоразнообразие подпомага правната защита по делото по проект „Участие за природа“ в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Снимка: Карадере през октомври, Спас Узунов, Българска фондация Биоразнообразие