bg en

Борислав Сандов, ПП Зелените

Борислав Сандов, ПП Зелените
(Борислав Сандов пожела да си направи отвод от номинацията) 
Публикувамe част от неговата обосновка: "При това положение, щом волята на номиниралият ме е за друга категория, то следва да направя отвод. За съжаление продължава да битува разбирането, че политиците са само депутатите, което е жалко.
През този период аз съм действал основно като представител на Зелените, което е политическа партия. Дейността ми за недопускане на ОУП на Царево, битката за Карадере, ограничаване на негативните въздействия от земеделието (таваните за земеделски субсидии, нарастването на биоземеделието, забраната за неоникотиноидите и др.), казусите по ГМО, фракинг, климатични промени и др. съм извършвал с политически инструменти - застъпничество, преговори, съдебни дела, медиен натиск."