bg en

Борбата с корояда - прилики и разлики между България и Австрия

Бернард Перни - семинар на тема: “Устойчиво управление на горите в Осогово – обмен на опит и добри практики в борбата с корояда”
12.03.2018
Темата за борбата с корояда и конкретните стъпки, които могат да се предприемат, предизвика голям интерес към двудневната среща, която БФБ и фондация Евронатур организираха в Кюстендил на 8-9 март 2018 г. Общо 53 участника - представители на местни и национални институции и организации, както и гости от Македония,  взеха участие в обмяната на опит, а основен лектор беше г-н Бернард Перни от Института за опазване на гората към Центъра за изследване на гората, Австрия. Освен лекциите и дискусиите в залата, участниците разгледаха проблема и на терен, водени от инж. Тони Колев - Директор на ДГС Кюстендил.

В резултат на проведените разговори бяха препоръчани няколко приоритетни стъпки за действия от страна на австрийския експерт, който посочи, че в идните 2-4 седмици може да очакваме пролетното активизиране на бръмбара-корояд.

"Ако разгледаните около Кюстендил площи се намираха в Австрия, нашата горска служба би поставила феромонни капани в близост до последните случаи на короядни огнища от миналия сезон и ежеседмично би ги проверявала. При идентифицирана активизация търсене на новозасегнати дървета в близост до последните огнища и извеждане на санитарна сеч на площ с радиус от половин до цяла дължина на засегнатото дърво около него.Тези мерки в Австрия биха били проведени без забавяне и без оглед на вида на собствеността на гората (частните гори в Австрия са 69 % от територията на всички гори" - това заяви г-н Перни след теренната работа.

В края на семинара участниците дискутираха основни успехи и проблеми в борбата с корояда в България и посочиха като основен проблем липсата на регистър на собствениците на частни земи, и свързаната с това невъзможност на държавата да действа бързо в частни гори и ограничената наличност на работна река в дърводобивните фирми, което също е пречка за бързата реакция.

Отговорите на поставените въпроси по време на дискусията, както и лекциите на български ще бъдат предоставени на всички участници в семинара, както и на всички заинтересовани страни, които не успяха да участват на организирания в рамките на проект „Подкрепа за устойчиво бъдеще за хората и природата в Осогово“ семинар.