bg en

Биосферните паркове през очите на младежта - You (th) can DO it!

снимка
10.08.2017
Българска фондация Биоразнообразие (БФБ) подготвя младежи за посланици на съвременните биосферни  паркове “Узунбуджак” (община Малко Търново), “Червената стена” (община Асеновград), “Централен Балкан” (община Троян), “Сребърна” (община Силистра), като част от проект “You(th) can DO IT! Биосферните паркове през очите на младежта” финансирани от Мтел еко грант - „Природа с бъдеще“.
 
През пролетта на 2017 г. ЮНЕСКО одобри кандидатурите на разширените биосферни паркове, които са съобразени със съвременните изисквания на програмата „Човекът и биосферата“ и вече включват териториите на цели общини. Възможностите пред новите биосферни паркове са насочени предимно към устойчиво използване на природните ресурси и популяризиране на районите като предпочитани райони за устойчив туризъм и хармонично съжителство на хора и природа.
 
Младежите, които ще участват в проекта ще бъдат обучени и  насърчавани да се превърнат в посланици на идеята за опазване на биоразнообразието и устойчивото развитие на своите райони. Целта  е да се включат ученици в конкретни професионални дейности, а именно създаване на интернет-страници за четирите български Биосферни парка в енциклопедия Уикипедия на български и английски език, организиране на ученически уебинар и подготовка на презентации за новите паркове. Активното включване на младежите е ключово за успеха на проекта, затова още през летните месеци екипът на БФБ се среща по места със заинтересовани учители и младежи.
 
Първата среща се проведе в новия биосферен парк „Сребърна“, заедно с учители и деца от езиковата гимназия и ОДК Силистра, както и с кмета на общината и експерти от РИОСВ – Русе. През следващия месец предстои да се проведат срещи и в останалите биосферни паркове - “Узунбуджак”, “Червената стена” и “Централен Балкан”.
 
Междувременно ЮНЕСКО одобри внесените от България предложения за участие на 6 младежи – представители на новите биосферни паркове, за участие в международния младежки форум на програмата „Човекът и биосферата“, който ще се проведе през септември в Биосферен парк „Делтата на р. По“ в Италия. По време на международния форум, над 200 младежи от целия свят ще дискутират бъдещето на програмата на ЮНЕСКО „Човекът и биосферата“ и ще обменят идеи и опит, свързани с техните биосферни паркове и устойчивото развитие на регионите им.
 
Повече информация за биосферните паркове можете да намерите на страницата на БФБ в секция Направления/ Биосферни паркове (http://bbf.biodiversity.bg/bg/Biosferni-parkove.c141 )

Тази година Мтел еко грант финансира четири екологични проекта като част от програмата за социална отговорност на компанията „Природа с бъдеще“ и се осъществява в партньорство с Фондация BCause. Общата сума, която  програмата отпусна тази година, е близо 25 000 лева, като всеки от проектите получи до 7 хиляди лева за реализирането на своите идеи. Конкурсът се провежда за девета поредна година.