bg en

Биосферните паркове - категория защитени територии или нов подход за опазване на биоразнообразието

еко пътека
10.03.2014
Какво представляват биосферните паркове - категория защитени територии или нов подход за опазването на биоразнообразието в България. Какви са шансовете на ПП Странджа да се превърне в първия биосферен парк в България? За всичко това ще си говорим тази сряда, 12 март, 18,30 в Биологическия фактултет, зала 163.

Тема: Биосферните паркове - категория защитени територии или нов подход за опазване на Биоразнообразието?

Лектор: Петко Цветков - координатор " Зелен пояс и Натура 2000 " към Българска фондация Биоразнообразие

https://www.facebook.com/events/364638700346036/?ref_notif_type=plan_user_invited&source=1

Курсът се осъществява чрез Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони” финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество.