bg en

Биоферма "Данчеви", с. Добродан, общ. Троян

Ферма
Фермата на Росица и Иван Данчеви се намира в с. Добродан, общ. Троян. Това е първата и все още най-голямата био ферма за млечни крави в България, сертифицирана Био от 2003 година. Няколко години поред Иван Данчев беше награждаван за най-добър био фермер на България. Данчеви гледат 110 млечни крави, 75 млади разплодни женски животни и 68 телета за угояване. Годишното производство на сурово мляко на фермата е 524 537 кг. (за предходната година). Обработваема земя на фермата към момента: 600 дка естествени ливади и пасища и 600 дка фуражни култури.
 
През последната година фермата с помощта на проект инвестира в комбинирана инсталация за производство на топла вода от ВЕИ – слънчеви колектори, топлообменник, който използва топлината на фреона от хладилната вана и пелетна горелка. През изминалото лято топлата вода, изразходвана за миене във фермата (почти 1000 литра/денонощие) се получаваше почти изцяло от слънцето.

Повече информация:
Снимки от Ден на отворените врати в биофермата в с. Добродан
Биофермата на сем. Данчеви в с. Добродан, Троянско
Крави на масаж