bg en

Беласица отвъд граници

Беласица отвъд граници
12.03.2015
Проектът „Беласица отвъд граници” се изпълнява в партньорство между пет различни организации и институции от България, БЮР Македония, Гърция и Германия. Българските партньори по проекта са Българска фондация Биоразнообразие и Дирекция Природен парк „Беласица” от гръцка страна това е Управляващият орган на Национален парк „Езеро Керкини”, от македонска Екологичното сдружение „Планетум” и от германска Евронатур (Европейски фонд за природно наследство). Той е съфинансиран от Немската федерална фондация за околна среда.
Основната цел на проекта е да допринесе за опазване и популяризиране на уникалната природа на Беласица в България, Гърция и БЮР Македония. Конкретните задачи, по които работят членовете на екипа за изпълнение на проекта са:
  1. Развитие на международно партньорство за опазване на Беласица, включващо обмяна на опит и изграждане на капацитет както сред партньорите по проекта, така и сред местното население в трите държави;
  2. Популяризиране на ползите от екотуризма като мярка за икономическо развитие на района и дългосрочна перспектива за опазване на природата;
  3. Повишаване на информираността на обществеността относно уникалната природа на Беласица.
Основните дейности, които изпълняват партньорите, с цел опазване на природата и устойчиво, екологично, социално и икономическо развитие на Беласица и региона са:
  1. Дейности по екологично образование;
  2. Развитие и рекламиране на екотуристически услуги в района.
Дейностите се провеждат в трите съседни държави и ще включват създаване на туристическа инфраструктура и услуги, международни младежки лагери, учебни пътувания за студенти, обучения за предлагащите туристически услуги в региона, обучение за природни водачи, реклама на района като екотуристическа дестинация, фотоконкурс и други.

Продължителност: 01.01.2013 г. – 31.12.2015 г.

Проектът е на обща стойност 203 177 евро и се съфинансира (50%) от Немската федерална фондация за околна среда.