bg en

Беласица – единствената! Новата дестинация за устойчив туризъм!

представяне в Петрич
03.04.2012
Община Петрич, Дирекцията на Природен парк „Беласица” и Българска фондация Биоразнообразие отбелязаха заедно Седмицата на гората. На 3 април 2012 г. от 11:00 часа в залата на община Петрич беше представен официално туристическия пътеводител за Беласица (България, Македония, Гърция), едно издание на Българска фондация Биоразнообразие, финансирано от Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество (SDC) и Програмата за малки проекти на ГЕФ.

В представянето участваха представители на различни заинтересовани страни – местни доставчици на екотуристически услуги и продукти, туристически агенции и туроператори, училища, читалища, туристически центрове, музеи, дирекции на национални и природни паркове, НПО и др.

Училищата и читалищата в района на Природен парк „Беласица” получиха безплатен пакет с информационни материали – туристическия пътеводител за Беласица, книгата „Интересните растения за Беласица” и туристическа карта на Беласица.

Събитието е част от усилията на партниращите си институции и организации за опазването на Природен парк „Беласица” и подкрепата им за устойчивия туризъм в региона.

Пътеводителят може да се намери в офисите на БФБ в София, Благоевград и Бургас, както и в Посетителския център Калиакра (с.Българево) и в Дирекцията на ПП Беласица (с.Коларово).