bg en

Бащата на българската природозащита - Жеко Спиродонов с юбилей днес!

Жеко Спиридонов
22.03.2016
Днес Жеко Спиридонов навърши 80 години, макар че изглежда на 60, а носи дух на 40 годишен. Жеко е вдъхновение за хората, които се занимават с опазване на природа в България, защото с работата си, със своята последователност и твърдост, с интелигентността и енциклопедичността си, той заложи други, високи стандарти в природозащитата.
Юрист по образование, учен – орнитолог, херпетолог, ботаник по познания и великолепен публицист по перо -  ,  той е автор на една от най-въздействащите книги в защита на българската природа – „Оазиси на дивата природа”, която и до днес вдъхновява младите. Той е човекът на чийто плещи тежи отговорността за съвременната система от защитени територии в България, създател е на Националната служба за защита на природата и т.н.

Ние познаваме Жеко от работата му по изготвянето на Плана за управление на Природен парк Странджа - той беше експертът, който ръководеше научните изследвания и анализи на биологичното разнообразие, които послужиха за планирането и опазването на най-голямата защитена територия. Ние познаваме Жеко и от работата му в Национален парк "Централен Балкан" - територията, за чието изследване и опазване той има много важен принос.

Неслучайно Жеко Спиридонов стана първият носител на Наградата за цялостен принос за опазване на биоразнообразието в България още през 2006 г.

През 2014 г. екипът на БФБ кръсти на негово име един от двата глухаря, на които бяха поставени радио предаватели. Глухарят Жеко беше изключително привързан и не напускаше границите на Националния парк Рила, също както юбиляра, за който защитените територии в България продължават да бъдат най-важната мисия.

В празничната вечер БДЗП организира специален празник за Жеко Спиридонов, а Националният природонаучен музей беше домакин на събитието. Събраха се близки колеги и приятели на Жеко, които сърдечно го поздравиха и припомниха как той ги е вдъхновил през годините, включиха се онлайн и колеги от чужбина, които са работили с него. Празникът приключи с вълнуващото изпълнение на "О соле мио" от самия юбиляр. Честит празник, Жеко! Обичаме те!