bg en

Банско с нови осем квартала с 40 000 хиляди легла

ОУП Банско
26.08.2016
Натискът за застрояване на Национален парк Пирин реално нараства!
 
Коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България“, чийто член и координатор е Българска Фондация Биоразнообразие, предупреждава, че екоминистерството без екологична оценка разрешава застрояването на град Банско с още 8 селищни образувания, в които има капацитет за допълнителни 40 хиляди легла. Така обитателите на Банско могат да достигнат до 60 хиляди души в пиковите моменти. Обръщаме внимание на факта, че новата пречиствателна станция на града е с капацитет на 30 000 еквивалент жители.
 
Някои от новите квартали граничат с Национален парк Пирин. В един от тях е замислено да се сложи и долна станция на неразрешената втора кабинкова линия за ски зона Банско, която по закон няма как да бъде изградена легално.
 
Регионалната инспекция по околната среда и водите в Благоевград е одобрила за застрояване без екологична оценка тези нови 2600 декара край Банско. Само в тези осем селищни образувания се очаква новата застроена площ да достигне 3 милиона кв.м., от която 750 000 кв.м. вече са построени.
 
През последните 15 години Банско се разрасна като град от малко над 9000 души население до курортен комплекс с около 20 хиляди легла. Ски зона Банско, построена с концесия върху изключителната държавна собственост, каквато е Национален парк Пирин, е била разчетена за тези първоначални 9000 души. Това увеличаване на застроените площи в град Банско не е обвързано с потенциала на града – даже оптимистичната прогноза за брой на жителите на Банско, разгледана в Общия устройствен план на общината, предвижда намаляване на настоящия брой жители до 2035 година.
 
Съответно натискът да се позволи застрояване на Национален парк Пирин се увеличава. Съгласно готвения нов план за управление на парка се предвижда увеличаване с 14 пъти (!) на зоната за ново строителство в сърцето на планината, както и промишлен дърводобив и сеч върху 60% от територията на националния парк (при 0% сега).
 
Коалицията "За да остане природа в България“ ще обжалва решението на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Благоевград пред министъра на околната среда и водите заради нарушаване на Закона за опазване на околната среда. Природозащитниците готвят национален протест срещу разрушаването на уж защитената природа на България.

Решението на РИОСВ-Благоевград:
http://riosvbl.org/images/stories/R_OVOS/Precenki_EO_2014/BD-13-EO-2016.pdf

Снимка: Карта на ОУП на Банско - в червено и оранжево са отбелязани новите зони за застрояване