bg en

БФБ започна проект за опазване на екологичните коридори в България и Европа

re
30.12.2020
Българска фондация Биоразнообразие и Черноморска мрежа на НПО в партньорство с още 11 институции и организации от Централна и Източна Европа и Балканския полуостров започнаха изпълнението на проект „Защита на функционалността на транснационално важни екологични коридори в Дунавския басейн“ – SaveGREEN. Проектът е финансиран от Транснационална програма „Дунав“ 2014 – 2020 и засяга критичната тема за опазването на екологичните коридори в Карпатите и други планински вериги на Дунавския регион.

Запазването и възстановяването на екологичните коридори е начин за преодоляване на една от най-значителните причини за загуба на биоразнообразие в световен план и конкретно в Европа – разпокъсването на местообитанията на видовете като последица от една или друга човешка дейност.

В момента екокоридорите са застрашени от липсата на адекватно планиране на инициативите за икономическо развитие. Линейната транспортна инфраструктура, градското развитие, интензивните селскостопански, горски и водни управленски практики не само могат да прекъснат екологичните коридори, но и да причинят смъртни случаи от трафик и да намалят репродуктивния успех на ключови биологични видове, както и ефективността на екосистемните услуги, от които всички зависим.

Основната цел на SaveGREEN е да насърчи междусекторното и транснационалното сътрудничество, както и изграждането на цялостно ноу-хау за разработване на конкретни решения, насочени към подобряване, възстановяване и запазване на функционалността на ключовите екологични коридори в долините на Карпатите, Алпите и българските планини.

Чрез подобряването на междусекторното сътрудничество в областта на опазването на природата, изследвания и образование, транспорта и земеползването/териториалното планиране, SaveGREEN ще се стреми да подобри и свързаността на зелената инфраструктура в долините на Карпатите, Алпите и планините от Балканския полуостров. Това ще стане чрез планиране и прилагане на съгласувани интегрирани мерки за смекчаване до минимум на отрицателното въздействие на икономическото развитие.

Проектните дейности вече започнаха и ще се изпълняват до декември 2022 година, като за България ще се концентрират в екокоридора Рила – Верила – Краище с подкрепата и асоциираното партньорство на Министерство на земеделието, храните и горите, Изпълнителна агенция по горите и ДП Югозападно държавно предприятие – Благоевград.
 
Пилотните зони по проекта са:
1.Гората Кобернаусер (Австрия)
2.Пьотшинг, Алпийско - Карпатски коридор (Австрия)
3.Трансгранична зона Бескиди - Кисуце (Чешка република-Словакия)
4.Трансгранична зона Новохрад - Ноград (Словакия-Унгария)
5.Закарпатска област (Украйна)
6.Долината на Муреш (Арад - Дева, Румъния)
7.Долината на Муреш (Търгу Муреш - Търгу Нямц, Румъния)
8.Коридор Рила – Верила - Краище (България)
 
Основни партньори по проекта са:
Австрия: WWF Централна и Източна Европа (Водещ партньор), Австрийска агенция по околната среда
България: Черноморска мрежа на НПО; Българска фондация Биоразнообразие
Румъния: Асоциация Заранд; И Пи Си Консултации за околната среда ООД; WWF Румъния
Словакия: WWF Словакия; Словашкия Технологичен Университет в Братислава – SPECTRA Център за върхови постижения на ЕС
Унгария: Европейска мрежа за биологично разнообразие CEEWeb; Университет "Св. Ищван"
Чешка република: Приятели на Земята, Клон Оломоуц; Център за изследване на транспорта
 
Повече за проекта и за асоциираните му партньори можете да научите повече от официалния уебсайт на SaveGREEN www.interreg-danube.eu/savegreen, от страницата на БФБ, както и ако следвате #SaveGREEN в социалните медии
Информация за пилотен район Коридор "Рила-Верила-Краище" 40.96 MB () Свали