bg en

БФБ внесе отрицателно становище по проект на План за управление на Национален парк "Пирин"2014-2023

Обществено обсъждане
27.07.2015
Българска Фондация Биоразнообразие внесе отрицателно становище за предложения за обществено обсъждане проект на план за управление на НП Пирин, разработен от фирма "Пролес Инженеринг" като изпълнител на обществена поръчка № 01135-2012-0003 за 1.7 милиона лева.
 
То съдържа 2 приложения:
1. Преглед на решенията на Комитета по световно наследство на ЮНЕСКО за Национален парк „Пирин“ като обект на световното наследство, които не са отразени или изпълнени с проекта за План за управление на Парка от 29.05.2015 г.
2. Преглед на неизпълнението на Заданието за разработване на План за управление на Национален парк Пирин за периода 2014-2023 година с акцент върху неизпълнението и противоречията с решенията на Комитета за световното наследство.
 
Във внесеното становище се настоява проектът за План да бъде върнат на Изпълнителя и да не бъде одобряван в този му вид. От Българска Фондация Биоразнообразие изразяваме съмнение, че планът може да бъде преработен за толкова кратки срокове затова предлагаме прекратяване на процедурата за разглеждане на Плана за управление и разработване на такъв, който да се основава върху зонирането, нормите и режимите в ПУ от 2004 г., като те бъдат съобразени със сегашното състояние на Национален парк Пирин.
Становище на БФБ по план за управление на Национален парк „Пирин“ 2014-2023 788.37 KB () Свали
Приложение 1: Преглед на решенията на Комитета по световно наследство на ЮНЕСКО за Национален парк „Пирин“ като обект на световното наследство, които не са отразени или изпълнени с проекта за План за управление на Парка от 29.05.2015 г. 29.73 KB () Свали
Приложение 2: Преглед на неизпълнението на Заданието за разработване на План за управление на Национален парк Пирин за периода 2014-2023 година с акцент върху неизпълнението и противоречията с решенията на Комитета за световното наследство 30.84 KB () Свали