bg en

БФБ търси персонал за своя проект за Атанасовско езеро

life
01.09.2012
LIFE11 NAT/BG/000362 “Спешни мерки за възстановяване и дългосрочно опазване на крайбрежната лагуна Атанасовско езеро”
Българска фондация "Биоразнообразие" (БФБ) в партньорство с Черноморски солници АД и БДЗП започват да изпълняват 6 годишен проект за Атанасовското езеро. Основната цел на проекта е да се създаде функционална, ефикасна и устойчива инфраструктура за управление на водите и контрол на крайбрежната лагуна в Атанасовското езеро. Това ще осигури дългосрочни подобрения на местообитанията и ще даде възможност за адаптация към последиците от изменението на климата. За успешното управление на проекта търсим:
- Ръководител на проекта - обявата с изискванията и задълженията на кандидатите може да изтеглите оттук.
- Conservation officer - обявата с изискванията и задълженията на кандидатите може да изтеглите оттук.
Application form (формата за кандидатстване) и за двете позиции може да изтеглите оттук.