bg en

БФБ търси доброволци

10.08.2011

БФБ търси доброволци за следните дейности:
1. Проучване разпространението и биологията на дивата коза, както и бракониерството върху вида Доброволците ще трябва да:
- участват в теренни проучвания – мониторинг, преброяване и др.;
- събират различна полева информация съобразно конкретните изисквания на проучването;
- да се научат да работят с GPS – записване на маршрути, точки, импорт и експорт на данни;
- работят с компетентните държавни институции – МОСВ, РИОСВ, Дирекции на Национални и природни паркове, горски структури и т.н.

2. Контролни проверки на публични заведения (ресторанти, механи и пазари) за незаконно излагане и продажба на защитени видове с контролни институции – МОСВ, РИОСВ, НП, РДГ, полиция и други Доброволците ще трябва да:
- участват в проверката, заедно с представители от държавните институции;
- бъдат запознати с частта от Закона за биологичното разнообразие, която изисква опазване на редки видове и административните наказания за неговото нарушаване;
- следят според възможностите за коректното съставяне на административни актове от партниращите компетентни институции;
- избягват конфликти с агресивни нарушители;
- дават интервюта пред медиите за извършваните проверки.


Това е отлична възможност за млади хора, които искат да се развиват в областта на природозащитата и да научат повече за опазването на дивата коза и биоразнообразието като цяло. БФБ осигурява предварително обучение, когато е необходимо, съответното работно място и възможност за ползване на компютър с Интернет, GPS, бинокли, зрителни тръби, определители. Ние покриваме и разходите за транспорт, нощувка и храна. Всички участници в теренните дейности ще получат сертификат за работа като доброволец.

Доброволците трябва да бъдат на възраст над 18 години.

Моля желаещите да се включат в тези дейности да изпратят попълнен формуляр за доброволец (Приложение 1) на е-mail: Stefan.avramov@biodiversity.bg като сложат тема: Доброволец.

Очакваме с нетърпение да ни пишете!

Стефан Аврамов
Координатор „Защитени територии и видове”
Българска Фондация Биоразнообразие
Stefan.avramov@biodiversity.bg
Skype: stefanavramov
http://www.facebook.com/stefan.avramov

Приложение 1
Формуляр за доброволци към БФБ
Име:………………………………………………………………..
Живущ:…………………………………………………………..
Мобилен телефон:…………………………………………
Скайп:………………………………………………….e-mail:…………………………………………………
Възраст:……………………………………
Образование:…………………………………………………….
Шофьорска книжка – Да или Не
Досегашен опит с други доброволчески и природозащитни дейности: описание в свободен стил