bg en

БФБ ще обжалва решението на ВАС за Странджа

01.07.2007

В 14 дневния законов срок БФБ ще обжалва решението на ВАС, което ПРОГЛАСЯВА НИЩОЖНОСТТА на Заповед №РД-30/24.01.1995 г. на Министъра на околната среда, с която е обявен Народен парк „Странджа” на площ от 116136,2 ха.

Двама съдии – Андрей Икономов и Иван Раденков издадоха най-страшната присъда в историята на българската природозащита и се опитаха да заличат най-голямата защитена територия в България.

Благодарим на съдия Юлия Ковачева, която изрази особено мнение и не се съгласи с решението на «мнозинството» на съдебния съдийски състав.

Ние ще продължим напред, защото вече повече от 13 години Странджа е наша мисия. Подготвили сме Плана за управление на парка, финансирали сме десетки проекти, дейности, изследвания, фестивали, празници. Включили сме стотици местни хора, десетки учени и изследователи, журналисти и туристи.

Затова държим да стане ясно, че ние няма да се откажем от по-нататъшната битка и че все още нищо не е загубено. ПАРК Странджа продължава да бъде Природен парк до излизането на решение на 5 членен състав на Върховния административен съд.
Въпреки днешното решение на ВАС, ние продължаваме да вярваме, че в България има справедлива съдебна система и други съдии, различни от г-н Икономов, за които истината ще бъде по-важна.