bg en

БФБ проучва щетите от наводнения на крайречни местообитания в Родопите

24.07.2006

Три екипа от различни специалисти събра БФБ за да оценят речните участъци, засегнати от наводненията в региона на Родопите. Пет дни 12 експерта – ботаници, зоолози, горско стопанство и ландшафтни архитекти на терен ще анализират връзката между размера и типа на нанесените щети, типовете местообитания, инфраструктурата и управлението на речните корита. Ще се изследват реките Чепеларска, Арда, Върбица и други.