bg en

БФБ представя уеб базирана ГИС платформа за пространствени данни

ГИС платформа
27.01.2015
На 30 януари, 2015 г., в конферентната зала на хотел Глория палас от 13:00 часа Българска Фондация Биоразнообразие ще представи уеб-базирана ГИС платформа, която предоставя публичен достъп до пространствена информация за пет района на България, в които фондацията работи активно. Платформата е разработена по „Проект ГИС“ – BG05/586 „Повишаване капацитета на НПО, младежи и граждани за работа с географски информационни системи (ГИС) и чрез тях подобряване на уменията им за мониторинг и застъпничество за политиките на устойчиво развитие на регионите“, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г.

Платформата е предназначена за свободно ползване от граждани, неправителствени организации, институции и бизнеси. Тя е и крачката напред, която БФБ прави в посока прилагане на съвременните тенденции за осигуряване на възможности за лесно и бързо предоставяне и споделяне на пространствена информация между НПО, граждани и институции. Платформата предоставя пространствена информация за защитени територии, растителни и животински видове, туристически обекти и др. Потребителите ще могат да използват и анализират предоставените данни за свои и обществени цели.  В допълнение гражданите ще могат да използват  наличните данни при  наблюдаване и застъпничество за устойчивото развитие на регионите.

Представянето ще включва демонстрация на платформата на живо от Любомир  Филипов, главен ГИС експерт по проекта. Входът е свободен за всички граждани, природолюбители, представители на медиите, неправителствените организации и институции, които искат да се запознаят с възможностите на платформата. Очакваме ви.
 
Моля потвърдете вашето участие като изпратите имейл на: peter.todorov@biodiversity.bg
 
Провеждането на заключителното представяне на проектните резултати е част от изпълнението на проект “Повишаване капацитета на НПО, младежи и граждани за работа с географски информационни системи (ГИС) и чрез тях подобряване на уменията им за мониторинг и застъпничество за политиките на устойчиво развитие на регионите”, който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Повече информация за Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. може да бъде открита на: http://www.ngogrants.bg/

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българска Фондация Биоразнообразие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.
Програма на събитието 143 KB () Свали